Wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą eXence Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) wzywa wszystkich...